Inzage in uw registratie

 

 

Databases
Wanneer uw gegevens in één van de databases voorkomen, kunt u geweigerd worden door een bedrijf dat bij ons is aangesloten. Deze meldingen hebben betrekking op een registratie in  één van de databases waaruit een kredietcontrolerapport wordt samengesteld.

Personen die in (één van) onze databases staan geregistreerd, kunnen door hun verleden negatief beoordeeld worden over bijvoorbeeld hun kredietwaardigheid. De Algemene Verordening Gegevensbeheer kent u drie rechten toe die in het verlengde van inzage liggen; correctie, verzet en verwijdering.

 

 

Correctie van uw gegevens
Correctie houdt in dat u ons concreet om door u voorgestelde wijzigingen kunt vragen wanneer de verwerkte gegevens feitelijk onjuist zijn of wanneer ze – gezien ons doel – onvolledig of niet ter zake dienend zijn, danwel als ze anderszins in strijd met enige wet worden verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen uw registratie (in verzet gaan), indien u hiertoe persoonlijke omstandigheden kunt aanvoeren.

 

 

Verzoek om inzage
Wilt u meer informatie over uw registratie of bezwaar maken? Klik dan hieronder op de button 'Verzoek tot inzage ten behoeve van een bedrijf' of 'Verzoek tot inzage ten behoeve van een persoon'. Met dit formulier geeft u aan geïnformeerd te willen worden over de gegevens die over u zijn verstrekt.

Verklaar hierbij dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en voeg een afbeelding van uw identiteitsbewijs toe. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat wij uw bezwaarschrift alleen in behandeling kunnen nemen wanneer u een afbeelding van een geldig identiteitsbewijs (vanwege art. 12.1 AVG) heeft bijgevoegd, waarbij wij u adviseren uw burgerservicenummer en pasfoto af te schermen en de afbeelding te markeren als “kopie”.

 

 

Contact

Voor vragen en/of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met BedrijvenCheck middels email: info@bedrijvencheck.nl of telefoonnummer +31 (0)85 732 55 22

Klik op een van de onderstaande buttons.